Зміст

Центр зайнятості інформує

F3caf218877b46c108d9dbcae7b17ecb

18.03.24

У разі масового вивільнення працівників роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати центрам зайнятості інформацію про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (ст. 50 Закону України “Про зайнятість населення”)