Зміст

Регламент сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням  сесії Первозванівської
сільської ради восьмого скликання
№ 5  від 20 листопада 2020 року

завантажити тут Icon Worddoc

РЕГЛАМЕНТ

Первозванівської сільської ради

восьмого скликання

 

 

ЗМІСТ

РОЗДІЛ № 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Рада громади

Стаття 2. Предмет регламенту

Стаття 3. Мова роботи ради

Стаття 4. Гласність у роботі ради

Стаття 5. Запрошені на засідання ради

Стаття 6. Встановлення державних та місцевих символів

 

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ

Підрозділ 1. Депутати

Стаття 7. Діяльність депутатів

Стаття 8. Права депутата в раді

Стаття 8.1 Депутатські групи (фракції)

 

Підрозділ 2. Посадові особи ради

Стаття 9. Сільський голова

Стаття 10. Секретар ради

Підрозділ 3. Постійні комісії ради

Стаття 11. Постійні комісії

Стаття 12. Утворення постійних комісій

Стаття 13. Загальні повноваження постійних комісій ради

Стаття 14. Права постійних комісій ради

Стаття 15. Засідання постійної комісії

Стаття 16. Слухання в постійній комісії ради

Стаття 17. Порядок денний засідання комісії

Стаття 18. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

Стаття 19. Протокол засідання комісії

Стаття 20. Спільне засідання комісій

Стаття 21. Забезпечення роботи комісій

Підрозділ 4. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 22. Тимчасова контрольна комісія ради

Стаття 23. Створення тимчасової контрольної комісії ради

Стаття 24. Припинення повноважень тимчасової контрольної комісії

 

РОЗДІЛ III. СЕСІЇ РАДИ

Підрозділ 1. Скликання, відкриття і закриття сесії

Стаття 25. Сесія ради

Стаття 26. Скликання сесії ради

Стаття 27. Відкриття та закриття сесії ради

Підрозділ 2. Робочі органи сесії ради

Стаття 28. Лічильна комісія

Стаття 29. Редакційна комісія

Підрозділ 3. Перша сесія ради нового скликання

Стаття 30. Скликання першої сесії

Стаття 31. Документи, що надаються депутату

Стаття 32. Підготовча група

Стаття 33. Порядок проведення першої сесії ради

Стаття 34. Особливості ведення першої сесії у разі не обрання сільського голови

Підрозділ 4. Порядок денний сесії

Стаття 35. Формування проекту порядку денного сесії ради

Стаття 36. Затвердження порядку денного

Стаття 37. Розгляд питань порядку денного

Підрозділ 5. Підготовка питань на розгляд сесії

Стаття 38. Попередній розгляд проекту рішення

Стаття 39. Вимоги до проекту рішення ради

Стаття 40. Узгодження проекту рішення

Підрозділ 6. Пленарні засідання

Стаття 41. Розклад пленарних засідань сесії ради

Стаття 42. Встановлення правоспроможності/кворуму засідання

Стаття 43. Депутатський запит

Стаття 44. Депутатське запитання

Підрозділ 7. Ведення пленарних засідань

Стаття 45. Головуючий на пленарному засіданні ради

Стаття 46. Повноваження головуючого

Стаття 47. Розгляд процедурних пропозицій

Стаття 48. Оголошення початку розгляду питання порядку денного

Підрозділ 8. Порядок надання слова

Стаття 49. Регламент розгляду питання

Стаття 50. Загальний час для обговорення питання

Стаття 51. Надання слова

Стаття 52. Гарантоване право слова

Стаття 53. Відмова від виступу

Стаття 54. Вимоги до виступу

Стаття 55. Оголошення голосування

Підрозділ 9. Обговорення питань порядку денного

Стаття 56. Загальний порядок обговорення питання

Стаття 57. Пропозиції, що можуть вноситися в ході обговорення

Стаття 58. Неприйнятність питання до розгляду

Стаття 59. Відкладення розгляду питання

Стаття 60. Розгляд пропозицій про неприйнятність та про відкладення питання

Підрозділ 10. Прийняття рішень

Стаття 61. Прийняття рішень радою

Стаття 62. Підписання прийнятих рішень

Стаття 63. Процедурні питання

Стаття 64. Порядок прийняття рішення

Стаття 65. Відкрите/поіменне голосування

Стаття 66. Таємне голосування

Підрозділ 11. Спеціальні процедури прийняття рішень

Стаття 67. Обрання секретаря ради

Стаття 68. Відкликання секретаря

Стаття 69. Обрання голів постійних комісій

Стаття 70. Відкликання голови постійної комісії

Стаття 71. Обрання членів виконавчого комітету ради

Стаття 72. Дострокове припинення повноважень сільської голови

Стаття 73. Дострокове припинення повноважень депутата ради

Стаття 74. Розгляд проекту бюджету

Підрозділ 12. Оприлюднення рішень ради

Стаття 75. Набрання чинності рішень ради

Стаття 76. Оприлюднення рішень ради

Підрозділ 13. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 77. Дотримання регламенту виступів

Стаття 78. Дотримання дисципліни в залі засідань

Стаття 79. Відсутність депутата на засіданнях ради

Стаття 80. Санкції за порушення регламенту

Підрозділ 14. Протокол та запис засідання

Стаття 81. Протокол засідання ради

Стаття 82. Запис засідання

Стаття 83. Зберігання протоколів та записів