Зміст

Паспорти бюджетних програм

Rozporyadzh Sil Golovy

РОЗПОРЯДЖЕННЯ сільського голови від 10 січня 2022 року № 43-р “Про затвердження звіту по паспортам бюджетних програм за 2021 рік”

РОЗПОРЯДЖЕННЯ сільського голови від 14 січня 2022 року № 48-р “Про затвердження  паспортів бюджетних програм на 2022 рік”

РОЗПОРЯДЖЕННЯ сільського голови від 18 січня 2023 року № 51-р “Про затвердження  паспортів бюджетних програм на 2023 рік”

РОЗПОРЯДЖЕННЯ сільського голови від 17 лютого 2023 року № 86-р “Про затвердження та внесення змін до  паспортів бюджетних програм на 2023 рік”

РОЗПОРЯДЖЕННЯ сільського голови від 05 травня  2023 року №  183-р “Про затвердження та внесення змін до  паспортів бюджетних програм на 2023 рік”

РОЗПОРЯДЖЕННЯ сільського голови від 26 червня  2023 року №  283-р “Про внесення змін до  паспортів бюджетних програм на 2023 рік”

РОЗПОРЯДЖЕННЯ сільського голови від 09 серпня 2023 року № 358-р “Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік”

РОЗПОРЯДЖЕННЯ сільського голови від 25 вересня  2023 року №  464-р “Про внесення змін до  паспортів бюджетних програм на 2023 рік”

РОЗПОРЯДЖЕННЯ сільського голови від 20 жовтня  2023 року №  509-р “Про внесення змін до  паспортів бюджетних програм на 2023 рік”

РОЗПОРЯДЖЕННЯ сільського голови від 17 листопада 2023 року №  549-р “Про внесення змін до  паспортів бюджетних програм на 2023 рік”

РОЗПОРЯДЖЕННЯ сільського голови від 11 березня 2024 року №  121-р  “Про внесення змін до  паспортів бюджетних програм на 2024 рік”

РОЗПОРЯДЖЕННЯ сільського голови від 14 січня 2022 року № 53-р “Про затвердження  паспортів бюджетних програм на 2024 рік”

НАКАЗ фінансового відділу Первозванівської сільської ради від 17 січня 2023 року №2 “Про затвердження  паспорту бюджетної програми на 2023 рік”

НАКАЗ  відділу освіти , молоді та спорту , культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради від 30 січня 2023 року №13-оз “Про затвердження  паспортів бюджетних програм на 2023 рік”

НАКАЗ  відділу освіти , молоді та спорту , культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради від 16 лютого  2023 року №22-од “Про внесення змін до  паспортів бюджетних програм на 2023 рік”

НАКАЗ  відділу освіти , молоді та спорту , культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради від 01 травня  2023 року №50-од “Про затвердження та внесення змін до  паспортів бюджетних програм на 2023 рік”

НАКАЗ  відділу освіти , молоді та спорту , культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради від 23  травня 2023 року № 70-од “Про затвердження  паспортів бюджетних програм на 2023 рік”

 

_____________________________________________________

Images (1)Звіт Про сприяння розвитку малого та середнього підприємства

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про сприяння розвитку малого та середнього підприємства

 

_______________________________________________

Images (1)Звіт Про виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку  окремих територій.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку  окремих територій.

__________________________________________

Images (1)Звіт Про будівництво освітніх установ та закладів

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про будівництво освітніх установ та закладів.

 

______________________________________________

Images (1)

Звіт Про іншi заходи, пов’язанi з економiчною дiяльнiстю.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про  іншi заходи, пов’язанi з економiчною дiяльнiстю. (Зміни 05.05.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про  іншi заходи, пов’язанi з економiчною дiяльнiстю. (Зміни 09.08.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про  іншi заходи, пов’язанi з економiчною дiяльнiстю. (Зміни 25.09.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про  іншi заходи, пов’язанi з економiчною дiяльнiстю. (Зміни 17.11.2023 року)

Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2024 рік Про  іншi заходи, пов’язанi з економiчною дiяльнiстю.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 20243 рік Про  іншi заходи, пов’язанi з економiчною дiяльнiстю. (Зміни 11.03.2024 року)

________________________________________________

Images (1)

Звіт Про внески до статутного капiталу суб’єктiв господарювання.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про внески до статутного капiталу суб’єктiв господарювання. (Зміни 05.05.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про внески до статутного капiталу суб’єктiв господарювання. (Зміни 26.06.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про внески до статутного капiталу суб’єктiв господарювання. (Зміни 17.11.2023 року)

Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2024 рік Про внески до статутного капiталу суб’єктiв господарювання. (Зміни 11.03.2024 року)

______________________________________________

Images (1)Звіт Про утримання та розвиток автомобiльних дорiг та дорожньої  iнфраструкryри за рахунок коштiв мiсцевого бюджету.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про утримання та розвиток автомобiльних дорiг та дорожньої  iнфраструкryри за рахунок коштiв мiсцевого бюджету. (Зміни 05.05.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про утримання та розвиток автомобiльних дорiг та дорожньої  iнфраструкryри за рахунок коштiв мiсцевого бюджету. (Зміни 09.08.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про утримання та розвиток автомобiльних дорiг та дорожньої  iнфраструкryри за рахунок коштiв мiсцевого бюджету. (Зміни 17.11.2023 року)

Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2024 рік Про утримання та розвиток автомобiльних дорiг та дорожньої  iнфраструкryри за рахунок коштiв мiсцевого бюджету.

_______________________________________________

Images (1)Звіт Про виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення заходiв щодо соцiально-економiч ного розвитку окремих територiй.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про  виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення заходiв щодо соцiально-економiч ного розвитку окремих територiй.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про  виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення заходiв щодо соцiально-економiч ного розвитку окремих територiй. (Зміни 26.06.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про  виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення заходiв щодо соцiально-економiч ного розвитку окремих територiй. (Зміни 09.08.2023 року)

Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

__________________________________________________

Images (1)Звіт Про будiвництво iнших об’ектiв комунальної власностi.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про будiвництво iнших об’ектiв комунальної власностi. (Зміни 05.05.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про будiвництво iнших об’ектiв комунальної власностi. (Зміни 17.11.2023 року)

__________________________________________________

Images (1)Звіт Про забезпечення дiяльностi водопровiдно-каналiзацiйного господарствa.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про забезпечення дiяльностi водопровiдно-каналiзацiйного господарствa.

_______________________________________________

Images (1)Звіт Про  забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi соцiального захистy i соцiального забезпечення

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi соцiального захистy i соцiального забезпечення. (Зміни 05.05.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi соцiального захистy i соцiального забезпечення. (Зміни 17.11.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi соцiального захистy i соцiального забезпечення. (Зміни 11.03.2024 року)

___________________________________________________

Images (1)Звіт Про  надання соцiальних гарантiй фiзичним особам, якi надають соцiальнi послyги громадянам похилого віку, особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю, хворим, якi не здатнi до самообслуговування i потребують сторонньої допомоги.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про  надання соцiальних гарантiй фiзичним особам, якi надають соцiальнi послyги громадянам похилого віку, особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю, хворим, якi не здатнi до самообслуговування i потребують сторонньої допомоги. (Зміни 05.05.2023 року.)

___________________________________________________

Images (1)Звіт Про забезпечення соцiальними послугами за мiсцем проживання громадян, якi не здатнi до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, iнвалiднiстю.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про забезпечення соцiальними послугами за мiсцем проживання громадян, якi не здатнi до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, iнвалiднiстю.  (Зміни 05.05.2023 року)

____________________________________________________

Images (1)Звіт Про організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпеченя діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпеченя діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради. (Зміни  від 05.05.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпеченя діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради. (Зміни  від 25.09.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпеченя діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради. (Зміни  від 17.11.2023 року)

Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2024 рік Про організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпеченя діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради. 

______________________________________________________

Images (1)Звіт Про природоохоронні заходи за рахунок цільових коштів.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про природоохоронні заходи за рахунок цільових коштів.   (Зміни)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про природоохоронні заходи за рахунок цільових коштів.   (Зміни від 25.09.2023 року)

Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2024 рік Про природоохоронні заходи за рахунок цільових коштів.

______________________________________________________

Images (1)Звіт Про інші заходи , пов’язані  з економічною діяльністю.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про  інші заходи , пов’язані  з економічною діяльністю. (Зміни)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2024 рік Про  інші заходи , пов’язані  з економічною діяльністю. (Зміни)

__________________________________________________

Images (1)Звіт Про внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про  внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання  (Зміни)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2024 рік Про  внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання  (Зміни)

_________________________________________________________

Images (1)Звіт Про утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету. (Зміни)

_______________________________________________________

Images (1)Звіт Про будівництво інших об’єктів комунальної власності .

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про будівництво інших об’єктів комунальної власності . (Зміни)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про будівництво інших об’єктів комунальної власності . (Зміни від 09.08.2023 року)

_______________________________________________________

Images (1)Звіт Про здійснення заходів із землеустрою .

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про здійснення заходів із землеустрою . (Зміни)

 

_________________________________________________________

Images (1)Звіт Про організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпеченя діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2022 рік Про організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпеченя діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради. (Зміни)

 

__________________________________________________________

Images (1)   Звіт Про виконання заходів з реалізації соціального проєкту “Активні парки – локації здорової України”

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про виконання заходів з реалізації соціального проєкту “Активні парки – локації здорової України”

____________________________________________________________

Images (1)   Звіт Про надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду.

____________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону. (зміни від 01.05.2023 року)

___________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів. (зміни від 16.02.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів. (зміни від 01.05.2023 року)

_________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про забезпечення діяльності бібліотек.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про забезпечення діяльності бібліотек.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про забезпечення діяльності бібліотек. (зміни від 16.02.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про забезпечення діяльності бібліотек. (зміни від 01.05.2023 року)

_______________________________________________________

Images (1)

Звіт Про надання освіти за рахунок субвенції, з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про надання освіти за рахунок субвенції, з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

___________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про  інші програми та заходи у сфері освіти .

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про  інші програми та заходи у сфері освіти .

 

_________________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про надання позашкільної  освіти закладами позашкільної освіти, заходи ізтпозашкільної роботи з дітьми.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про надання позашкільної  освіти закладами позашкільної освіти ,заходи ізтпозашкільної роботи з дітьми.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про надання позашкільної  освіти закладами позашкільної освіти ,заходи ізтпозашкільної роботи з дітьми. (зміни від 16.02.2023 року)

___________________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про надання загальної  середньої освіти закладами загальної ьсередньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про надання загальної  середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про надання загальної  середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. (зміни від 16.02.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про надання загальної  середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. (зміни від 01.05.2023 року)

____________________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про надання дошкільної освіти

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про надання дошкільної освіти 

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про надання дошкільної освіти  (зміни від 16.02.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про надання дошкільної освіти  (зміни від 01.05.2023 року)

______________________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громвдах.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громвдах.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громвдах.(зміни від 16.02.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громвдах.(зміни від 01.05.2023 року)

__________________________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громвдах.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громвдах.

_________________________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів.

 

_____________________________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про інші заходи пов’язані з економічною діяльністю.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про інші заходи пов’язані з економічною діяльністю.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про інші заходи пов’язані з економічною діяльністю. (Зміни від 25.09.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про інші заходи пов’язані з економічною діяльністю. (Зміни від 20.10.2023 року)

 

_____________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету. (Зміни від 26.06.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету. (Зміни від 25.09.2023 року)

_____________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про здійснення заходів із землеустрою .

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про здійснення заходів із землеустрою .

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про здійснення заходів із землеустрою . (Зміни від 25.09.2023 року)

Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2024 рік Про здійснення заходів із землеустрою .

_________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про організацію благоустрою населенних пунктів.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про організацію благоустрою населенних пунктів.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про організацію благоустрою населенних пунктів. (Зміни від 26.06.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про організацію благоустрою населенних пунктів. (Зміни від 25.09.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про організацію благоустрою населенних пунктів. (Зміни від 17.11.2023 року)

Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2024 рік Про організацію благоустрою населенних пунктів.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2024 рік Про організацію благоустрою населенних пунктів. (Зміни від 11.03.2024 року)

____________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. (Зміни від 26.06.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. (Зміни від 09.08.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. (Зміни від 20.10.2023 року)

Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

_______________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2024 рік Про забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

_______________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці.(Зміни від 17.11.2023 року)

Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2024 рік Про інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці.

_______________________________________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям тз інвалідністю, хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям тз інвалідністю, хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям тз інвалідністю, хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. (Зміни від 26.06.2023 року)

Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2024 рік Про надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям тз інвалідністю, хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

_________________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

___________________________________________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про  компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян. (Зміни від 25.09.2023 року)

                                         Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2024 рік Про компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.

_______________________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку.

Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2024 рік Про надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку.

 

_________________________________________________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпеченя діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік : Про організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпеченя діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сілбсбкої ради.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік : Про організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпеченя діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сілбсбкої ради. (Зміни від 26.06.2023 року)

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2023 рік Про організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпеченя діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради. (Зміни від 09.08.2023 року)

________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпеченя діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2022 рік Про організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпеченя діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради.

________________________________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про організацію благоустрою населенних пунктів.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2022 рік Про організацію благоустрою населенних пунктів.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Images (1)Звіт Про утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2022 рік Про утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.

______________________________________________________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет .

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Images (1) Звіт Про надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2022 рік Про надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку.

 

______________________________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про здійснення заходів із землеустрою .

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2022 рік Про здійснення заходів із землеустрою .

 

______________________________________________________________________________________________

Images (1)

 

Звіт Про реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сльській місцевості .

 

________________________________________________________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про  компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2022 рік Про компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян. 

 

_________________________________________________________________________________________________________

Images (1) Звіт Про забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2022 рік Про забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

_________________________________________________________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про будівництво -І інших об’єктів комунальної власності.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2024 рік. Про виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади.

_________________________________________________________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про  інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2022 рік Про інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці.

 

________________________________________________________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2022 рік Про забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

 

_________________________________________________________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації).

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2022 рік Про інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю.

 

_________________________________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2022 рік Про інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

 

________________________________________________________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про іншу діяльність , пов’язану  з експлуатацією об’єктів  житлово-комунального господарства.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів.

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2022 рік Про природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів.

 

______________________________________________________________________________________________________

Images (1)

 

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2022 рік Про надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям тз інвалідністю, хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

____________________________________________________________________________________________________

 

 

ImagesНАКАЗ начальника відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради від 17 січня 2022 року № 4-од “Про затвердження звіту про виконання паспорту бюджетних програм за 2021 рік”

 

__________________________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.

 

 

__________________________________________________________________________________________________

Images (1) Звіт Про Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.

 

__________________________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про будівництво – І установ та закладів культури.

 

 

__________________________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про інші програми та заходи у сфері освіти.

 

 

__________________________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.

 

 

________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про надання дошкільної освіти

 

 

________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

 

 

________________________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”.

 

________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Києві) селищах, селах, територіальних громадах.

 

 

________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.

 

 

_______________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

 

________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

 

________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про виконання заходів спрямованих на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

 

_______________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про забезпечення діяльності бібліотек.

 

 

________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.

 

________________________________________________________________________________

Images (1)Звіт Про надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти.

 

________________________________________________________________________________

Images

НАКАЗ начальника фінансового відділу Первозванівської сільської ради від 18 січня 2022 року № 1 “Про затвердження звітів  про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік”

НАКАЗ начальника фінансового відділу Первозванівської сільської ради від 18 січня 2022 року № 2 “Про затвердження  паспорту бюджетної програми  на 2022 рік”

________________________________________________________________________________

Images (1)

Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік”

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

 

________________________________________________________________________________