Зміст

Економічна характеристика територіальної громади 

  1. II. Економічна характеристика територіальної громади.
  2. 13.Відомості про загальну характеристику земельного фонду.

  з/п

  Структура земель Площа,  га  Відсотків до загальної         площі
    Всього земель
    у тому числі:
  1. землі сільськогосподарського призначення
  2. землі житлової та громадської забудови
  3. землі оздоровчого призначення
  4. землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення
  5. землі рекреаційного призначення
  6. землі історико-культурного призначення
  7. землі лісогосподарського призначення
  8. землі водного фонду
  9. землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
  10 інші

   

  1. Відомості про бюджет органу місцевого самоврядування.

  а)доходи

  Доходи Затверджено на 2020 рік % виконання Затверджено на 2022 рік
  Загальний фонд (без субвенцій з державного бюджету, крім освітніх та медичних)
   У тому числі:
  Власні і закріплені доходи
  з них:
  ПДФО
  Земельний податок
  Єдиний податок
  Базова дотація з державного бюджету
  Реверсна дотація з державного бюджету
  Стабілізаційна дотація
  Субвенція з державного бюджету на освіту та охорону здоров’я
  у тому числі:
  освітня
  медична
  Інші субвенції (крім освітніх та медичних)
  Разом загальний фонд
   
  Спеціальний фонд (без субвенцій з державного бюджету)
  у тому числі:
  Екологічний податок
  Субвенції з державного бюджету
  у тому числі:
   Субвенція з ДБ на здійснення заходів соц.економ розвитку
  РАЗОМ спеціальний фонд
  Усього доходи І (без субвенцій)
  Усього доходи ІІ (із субвенціями)

  б) Видатки:

  ВИДАТКИ Затверджено на 2020рік

  тис. грн.

  % виконання Затверджено на 2021 рік

  тис. грн.

  Загальний фонд (без субвенцій з державного бюджету, крім освітніх та медичних)
  Державне управління
  Освіта
  у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на освіту
  Охорона здоров’я
  у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на охорону здоров’я
  Соціальний захист та соціальне забезпечення
  Культура і мистецтво
  Фізична культура і спорт
  Засоби масової інформації
  Будівництво
  Житлово-комунальне господарство
  Сільське господарство
  Дорожнє господарство
  Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю
  Субвенції з місцевого бюджету
  Видатки, не віднесені до основних груп
  Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету
  у тому числі  на :

  Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

  Заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
  Разом загальний фонд
  Спеціальний фонд (без субвенції з державного бюджету)
  у тому числі:
  Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету
  у тому числі:
  Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
  РАЗОМ спеціальний фонд
  Усього видатки І (без субвенцій, крім освітніх та медичних)
  Усього видатки ІІ ( із субвенціями)

   

  1. Відомості про підприємства та установи розташовані на території ради.

   

  Кількість підприємств та установ Кількість малих підприємств
  з них: Кількість підприємців фізичних осіб
  сільськогосподарських Кількість підприємців юридичних осіб
  промислових Кількість фермерських господарств
  інших Кількість особистих селянських господарств ( одноосібники)

   

  1. Відомості про обсяг залучених інвестицій.