Зміст

 
УКРАЇНА
Первозванівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
Х СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
05/11/2021 с. Первозванівка № 1131
Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій на БОМБІНУ Л.Ф., КАЧАНОВУ Т.І., ТАРАНУХУ Т.В. в новій редакції

Керуючись Цивільним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про нотаріат», Порядком посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 419, сільська рада

ВИРІШИЛИ

  1. Уповноважити БОМБІНУЛюдмилу Федорівну, спеціаліста І категорії загального відділу Первозванівської сільської ради, як посадову особу органу місцевого самоврядування:

1.1 вчиняти нотаріальні дії передбачені частиною першою статті 37, пунктом 4 частини 2 статті 40 Закону України «Про нотаріат» з гербовою печаткою виконавчого комітету Первозванівської сільської ради № 6;

1.2 повноваження можуть вчинятися тільки на території сіл Бережинка, Верхівці, Макове;

1.3 у разі відсутності (лікарняного, відрядження, відпустки) спеціаліста І категорії загального відділу Первозванівської сільської ради БОМБІНОЇ Людмили Федорівни, повноваження по вчиненню нотаріальних дій передбачені частиною першою статті 37, пунктом 4 частини 2 статті 40 Закону України «Про нотаріат» покласти на старосту сіл Бережинка, Верхівці, Макове ЗЯБЛИК Світлану Анатоліївну.

2.Уповноважити КАЧАНОВУ Тетяну Іванівну, спеціаліста І категорії загального відділу Первозванівської сільської ради, як посадову особу органу місцевого самоврядування:

2.1 вчиняти нотаріальні дії передбачені частиною першою статті 37,  пунктом 4 частини 2 статті 40 Закону України «Про нотаріат» з гербовою печаткою виконавчого комітету Первозванівської сільської ради № 8;

2.2 повноваження можуть вчинятися лише на території сіл Покровське, Демешкове, Любо-Надеждівка;

2.3 у разі відсутності (лікарняного, відрядження, відпустки) спеціаліста І категорії загального відділу Первозванівської сільської ради КАЧАНОВОЇ Тетяни Іванівни, повноваження по вчиненню нотаріальних дій передбачені частиною першою статті 37, пунктом 4 частини 2 статті 40 Закону України «Про нотаріат» покласти на старосту сіл Покровське, Демешкове, Любо-Надеждівка ТКАЧЕНКО Жанну Василівну.

  1. Уповноважити ТАРАНУХУТетяну Валентинівну, спеціаліста І категорії загального відділуПервозванівської сільської ради, як посадову особу органу місцевого самоврядування:

3.1 вчиняти нотаріальні дії передбачені частиною першою статті 37, пунктом 4 частини 2 статті 40 Закону України «Про нотаріат» з гербовою печаткою виконавчого комітету Первозванівської сільської ради № 7;

3.2 повноваження можуть вчинятися лише на території сіл Гаївка, Новогригорівка;

3.3 у разі відсутності (лікарняного, відпустки, відрядження) спеціаліста І категорії  загального відділу Первозванівської сільської ради ТАРАНУХИ Тетяни Валентинівни, повноваження по вчиненню нотаріальних дій передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат» покласти на старосту сіл Гаївка, Новогригорівка ПРИМАК Віту Вікторівну.

  1. Уповноважити ПЕРЕВЕРЗЄВУ Олену Григорівну, старосту Калинівськогостаростинського округу, як посадову особу органу місцевого самоврядування:

4.1 вчиняти нотаріальні дії передбачені частиною першою статті 37, пунктом 4 частини 2 статті 40 Закону України «Про нотаріат» з гербовою печаткою виконавчого комітету Первозванівської сільської ради № 2;

4.2 повноваження можуть вчинятися лише на території Калинівського старостинського округу;

4.3 у разі відсутності (лікарняного, відрядження, відпустки) старости Калинівського старостинського округу, повноваження по вчиненню нотаріальних дій передбачені частиною першою статті 37, пунктом 4 частини 2 статті 40   Закону України «Про нотаріат» покласти на секретаря сільської ради ЛЕЩЕНКО Вікторію Валеріївну.

  1. Рішення ІІІ сесії VІІІ скликання від 05.01.2021 року № 172 «Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій на БОМБІНУ Л.Ф., КАЧАНОВУ Т.І., ТАРАНУХУ Т.В., СКОРОБОГАТУ С.В.» вважати таким, що втратило чинність.
  2. 6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Сільський голова Прасковія МУДРАК