Зміст

 
УКРАЇНА
Первозванівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ХІІІ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
20/12/2021 с. Первозванівка № 1610
Про внесення змін до договору оренди землі

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 19, 65, 66, 93, 120, 122, 123, 124, 186-1 Земельного кодексу України, статтею 7 Закону України «Про оренду землі», статтею 18 Закону України «Про оцінку землі» пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши заяву ТОВ «ТЕХНОПОЛЬ АГРО» в особі директора Яценко Миколи Миколайовича, сільська рада

ВИРІШИЛИ

  1. Внести зміни та замінити сторону до діючого договору оренди землі від 06.10.2015 року зареєстровано 13.10.2015 року, укладеному на земельну ділянку площею 5,7542 га (кадастровий номер 3522587600:02:000:0473), що розташована на території Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області , шляхом укладання додаткової угоди, а саме:

Преамбула: «ОРЕНДОДАВЦЬ “Кіровоградська районна державна адміністрація, в особі голови Кіровоградської районної державної адміністрації ПОЛІЩУК Алли Іванівни” що діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 №586-xiv та ст.13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв),» замінити на «ОРЕНДОДАВЕЦЬ “Первозванівська сільська рада, код ЄДРПОУ 04365098, в особі сільського голови МУДРАК Прасковії Петрівни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Земельного кодексу України” та Закону України від 20.09.2016 №1533-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли», який передбачає внесення змін до статті 1285 Цивільного кодексу України та статті 4 Закону України «Про оренду землі» з однієї сторони та

ОРЕНДАР: з «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОПОЛЬ АГРО» в особі директора Маєвського Вадима Валентиновича що діє на підставі Статуту, з другої сторони уклали цей договір про нижчевикладене:» замінити на «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОПОЛЬ АГРО» в особі директора Яценко Миколи Миколайовича що діє на підставі Статуту, з другої сторони уклали цей договір про нижчевикладене:»

  1. Внести зміни до пункт 5 договору та викласти в наступній редакції: «Нормативна грошоваоцінка земельної ділянки становить 183849,39 (сто вісімдесят три тисяч вісімсот сорок дев’ять) грн. 39 коп.;»
  2. Внести зміни до пункту 9 договору та викласти в наступній редакції:

«Орендна плата вноситься орендарем у розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік, що складає 22061,93 (двадцять дві тисячі шістдесят одна ) грн. 93 коп.»

  1. Внести зміни до п.26 доповненням пунктом:

«- забороняється на передачу земельної ділянки в суборенду без згоди Орендодавця»

  1. Розділ «Реквізити сторін» викласти у наступній редакції:

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР
 

Первозванівська сільська рада

27652, Кіровоградська обл.,

Кропивницький р-н.,

с.Первозванівка вул.Гагаріна 1

р/р A848201720000324100000011483

в Держказначейська служба України, м.Київ МФО 820172

Код ЄДРПОУ 04365098

Телефон  (0522) 31-61-71

 

 

ТОВ «ТЕХНОПОЛЬ АГРО»

27641, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н.,

село Соколівське, вулиця МУРМАНСЬКА, будинок 12

КОД 39198972

р/р 36007052912146 в ПАТ КБ

«ПРИВАТБАНК»  МФО 323583

Платник ПДВ від 01.07.2014р.

ПІДПИСИ СТОРІН
 

__________Прасковія МУДРАК

м.п.(за наявності печатки)

 

______________ Микола ЯЦЕНКО

м.п.(за наявності печатки)

  1. Решту пунктів договору оренди землі від 10.2015 року зареєстрований 13.10.2015 року номер запису 16 залишити без змін.
  2. 7.Доручити сільському голові Первозванівської сільської ради Мудрак Прасковії Петрівні оформити з орендарем додаткову угоду до договору оренди землі від 06.10.2015 р.
  3. 8.Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОПОЛЬ АГРО»забезпечити проведення державної реєстрації права оренди земельної ділянки та у порядку встановленому чинним законодавством України надати один примірник додаткової угоди та договору до Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області.
  4. 9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, законності, діяльності ради, депутатської етики, регуляторної політики, регламенту, регулювання земельних відносин, містобудування, комунальної власності, промисловості, будівництва, транспорту, енергетики, зв’язку, сфери послуг та житлово-комунального господарства.
Сільський голова Прасковія МУДРАК

Додатки :

Додаток 1