Зміст

 
УКРАЇНА
ПЕРВОЗВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
07/12/2020 с. Первозванівка № 2
Про схвалення проєкту бюджету Первозванівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно ст. 14, 72, 78 Бюджетного кодексу України,

виконавчий комітет Первозванівської сільської ради
ВИРІШИВ:

 

 1. Визначити на 2021 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 100 427 200 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 99 724 200 грн., доходи спеціального фонду бюджету 703 000 грн., згідно з додатком 1 цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 100 427 200 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 99 724 200 грн., видатки спеціального фонду бюджету   703 000 грн.;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі                    100 000 грн., що становить 0,01 відсотка загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 25 000 грн., що становить 0,02  відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

 

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 1. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі ______ грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.
 2. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом другим частини першої статті 72 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 97, 101 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 71 та пунктом першим частини другої статті 72 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з статтями 691, 97, 101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною третьою статті 71 Бюджетного кодексу України.
 2. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ та закладів;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти місцевим бюджетам;

– поточні трансферти населенню;

– забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

– оплату енергосервісу.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові Первозванівської сільської об’єднаної територіальної громади отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 1. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних коштів, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі відповідно до пункту 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до частини п’ятої статті 28 Бюджетного кодексу України, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 

 1. Відповідно до частини 7 статі 23 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові Первозванівської сільської об’єднаної територіальної громади своїм розпорядженням, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати у міжсесійний період перерозподіл у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою, окремо за загальним та спеціальним фондами, бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків, за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, законності, діяльності ради, депутатської етики, регуляторної політики, регламенту, регулювання земельних відносин, містобудування, комунальної власності, промисловості, будівництва, транспорту, енергетики, зв’язку, сфери послуг та житлово-комунального господарства.

 

 1. Відповідно до частини 8 статі 23 Бюджетного кодексу України установити, що перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється за рішенням Первозванівської сільської територіальної громади, погодженим з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, законності, діяльності ради, депутатської етики, регуляторної політики, регламенту, регулювання земельних відносин, містобудування, комунальної власності, промисловості, будівництва, транспорту, енергетики, зв’язку, сфери послуг та житлово-комунального господарства.
 2. Відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» надати право сільському голові Первозванівської сільської територіальної громади укладати угоди з передачі субвенцій.
 3. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України здійснити оприлюднення даного рішення протягом десяти днів з дня його прийняття в засобах масової інформації.

 

Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

 

 1. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, законності, діяльності ради, депутатської етики, регуляторної політики, регламенту, регулювання земельних відносин, містобудування, комунальної власності, промисловості, будівництва, транспорту, енергетики, зв’язку, сфери послуг та житлово-комунального господарства.

 

 

Сільський голова Прасковія МУДРАК

Додатки :

Додаток 1
Додаток 3