Зміст

 
УКРАЇНА
ПЕРВОЗВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
17/01/2023 с. Первозванівка № 9
Про надання дозволу на вчинення правочину

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 177 Сімейного кодексу України, пунктами 67, 68 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, статті 71 Цивільного кодексу України, розглянувши звернення ХХХХХХХХХпро надання дозволу на вчинення правочину (продажу) земельної ділянки, що належить їі неповнолітньому сину на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 11.07.2018 р. беручи до уваги, що дозвіл на вчинення правочинів стосовно майна надається органом опіки та піклування за місцезнаходженням цього майна, з урахуванням обговорення на засіданні,

виконавчий комітет Первозванівської сільської ради

ВИРІШИВ:

  1. Відмовити  ХХХХХХХХХХХХ у наданні дозволу на вчинення правочину (продажу) земельної ділянки неповнолітнього сина ХХХХХХХХХХХХ, 10.02.2008 року народження,  земельна ділянка 1/3 частина (кадастровий номер 3522586600:02:000:0053),яка знаходиться за адресою Кіровоградська область, Кропивницький район с. Первозванівка та належать неповнолітньому сину ХХХХХХХХХХХ, на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 11.07.2018 р. оскільки вчинення зазначених дій призведе до звуження обсягу існуючих майнових прав дитини та порушення законних прав та інтересів дитини.

2.Рекомендувати зробити  поділ земельної ділянки на частки для подальшого розпорядженням майном на власний розсуд.

3.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова Прасковія МУДРАК