Зміст

 
УКРАЇНА
Первозванівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
15/01/2020 с. Первозванівка № 49
Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями та рішення Первозванівської сільської ради від 20 грудня 2019 року № 1010 «Про бюджет Первозванівської сільської об’єднаної теріторіальної громади на 2020 рік»,

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, а саме:

0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»;

0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»;

0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»;

0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

0116013 «Забезпечення діяльності водопровідної-каналізаційного господарства»

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»;

0117330 «Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»;

0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

0117693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю»;

0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»;

0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»;

0611010  «Надання дошкільної освіти»;

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;

0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;

0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;

0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;

0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

0614060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»;

0615061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника сільського голови Кузьменко О.В.

Сільський голова Прасковія МУДРАК

Додатки :

Дод.1 Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік