Зміст

 
УКРАЇНА
Первозванівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
04/01/2021 с. Первозванівка № 41-р
Про затвердження Порядку створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

На виконання Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про державний матеріальний резерв», постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 30 серпня 2016 року № 365-р «Про створення обласного матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» та з метою забезпечення запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню Первозванівської сільської ради, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. ЗАТВЕРДИТИ Порядок створення та використання місцевого матеріального резерву Первозванівської сільської ради для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2021-2023 роки (далі – Порядок) (додаток 1).
 2. ЗАТВЕРДИТИ номенклатуру та обсяги місцевого матеріального резерву Первозванівської сільської ради для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (Додаток 2).
 3. Визначити відповідальним за створення місцевого матеріального резерву першого заступника сільського голови КУЗЬМЕНКО Олену.
 4. Першому заступнику сільського голови КУЗЬМЕНКО Олені:
 • здійснювати накопичення резервів згідно з номенклатурою та обсягами запасів місцевого матеріального резерву, затвердженими даним розпорядженням.
 • Визначити місця та порядок зберігання місцевого матеріального резерву;
 • забезпечити зберігання, облік та освіження матеріальних цінностей місцевого резерву згідно з вимогами Порядку.
 1. Фінансовому відділу сільської ради під час формування проекту сільського бюджету на відповідний бюджетний рік передбачити видатки на створення матеріального резерву Первозванівської сільської ради згідно «Програми цивільного захисту Первозванівської сільської ради на 2021-2023 роки», затвердженої другою сесією восьмого скликання Первозванівської сільської ради від 21 грудня 202 року № 60.
 2. Керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності і підпорядкування рекомендується створити об’єктові запаси матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення невідкладних відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 3. Відповідальній особі з питань цивільного захисту населення Первозванівської сільської ради узагальнену інформацію про хід виконання рішення подавати голові та Управлінню з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Кіровоградської обласної державної адміністрації щоквартально  до 25 числа останнього місяця кварталу.
 4. Визнати такими, що втратили чинність:
 • розпорядження Первозванівського сільського голови від 03 березня 2018 року № 121 «Про створення сільських матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»;
 • розпорядження Первозванівського сільського голови від 15 березня 2019 року № 102 «Про затвердження номенклатури місцевого матеріального резерву для запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в Первозванівській сільській раді».
 1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника сільського голови КУЗЬМЕНКО Олену.

 

Сільський голова Прасковія МУДРАК

Додатки :

Додатки