Зміст

 
УКРАЇНА
Первозванівська сільська рада
Кіровоградського району
Кіровоградської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
24/01/2019 с. Первозванівка № 55
Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями та рішення Первозванівської сільської ради від 22.12.2018 року № 536 «Про сільський бюджет на 2019 рік»

1.Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, а саме:

0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»;

0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»;

0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»;

0113192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість»;

0113210  «Організація та проведення громадських робіт»;

0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

0117330 «Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»;

0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»;

0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»;

0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»;

0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»;

0611010  «Надання дошкільної освіти»;

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;

0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;

0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;

0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

0614060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»;

0615061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»;

0617324 «Будівництво установ та закладів культури».

2.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника сільського голови Кузьменко О.В.

Сільський голова МУДРАК П.П.

Додатки :

Дод.1 Бюджетна програма "Діяльність закладів соціального захисту"
Дод.2 Бюджетна програма "Фінансова підтримка підприємств комунальної власності"