Зміст

 
УКРАЇНА
Первозванівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ХХVІІІ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
21/04/2023 с. Первозванівка № 1946
Про ліквідацію комунального закладу «Первозванівська сільська бібліотека»

Відповідно статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», сільська рада

ВИРІШИЛИ :

1.Припинити юридичну особу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПЕРВОЗВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА» ПЕРВОЗВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 36912614), місцезнаходження: вул. Гагаріна, 4, с. Первозванівка, Кропивницького району, Кіровоградської області, 27652.

2.Створити ліквідаційну комісію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПЕРВОЗВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА» ПЕРВОЗВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ у складі згідно додатку.

3.Визначити місцем знаходження ліквідаційної комісії КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПЕРВОЗВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА» ПЕРВОЗВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ: Україна, 27652, вулиця Гагаріна, село Первозванівка, Кіровоградський район, Кіровоградська область.

4.Встановити двомісячний строк для заявлення кредиторами вимог до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПЕРВОЗВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА» ПЕРВОЗВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації відповідної юридичної особи.

5.Ліквідаційній комісії:

– подати державному реєстратору документи, необхідні для державної реєстрації рішення про ліквідацію юридичної особи, у встановлений законодавством термін – протягом трьох робочих днів;

– провести інвентаризацію усіх активів і пасивів, лімітів, фондів тощо юридичної особи та за підсумками інвентаризації скласти ліквідаційний баланс;

– розглянути, в разі надходження, окремо кожну вимогу кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, після чого прийняти відповідне рішення, яке надіслати кредитору не пізніше 30 днів з дня отримання відповідної вимоги кредитора;

– передати документи постійного зберігання до відповідної архівної установи;

– здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством.

6.Уповноважити голову ліквідаційної комісії КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПЕРВОЗВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА» ПЕРВОЗВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ Примак Віта Вікторівна:

– вчиняти всі передбачені чинним законодавством дії, представляти інтереси юридичної особи під час вчинення дій, пов’язаних з ліквідацією, у тому числі з правом підписання платіжних, фінансових, розпорядчих та інших документів.

– підготувати відповідний пакет документів та звернутися до органу реєстрації у порядку, встановленому законодавством України, для вчинення реєстраційних дій.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Сільський голова Прасковія МУДРАК

Додатки :

Склад ліквідаційної комісії