Зміст

 
УКРАЇНА
Первозванівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ХХX СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
14/06/2023 с. Первозванівка № 2071
Про продаж права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах (земельних торгах), які виставлятимуть на земельні торги окремим лотом та затвердження проєкту землеустрою

Керуючись нормами статей 12, 19, 38, 83, 93, 122, 123, 124, 127, 134-139 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони» від 18.05.2021 року № 1444-IX, постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису)» від 22.09.2021 року № 1013 з метою ефективного використання земельного фонду Первозванівської сільської ради, створення прозорого механізму набуття права оренди на земельні ділянки комунальної форми власності, збільшення надходжень та залучення додаткових коштів до місцевого бюджету, сільська рада

ВИРІШИЛИ :

 1. Продати на земельних торгах право оренди на земельну ділянку комунальної власності загальною площею– 0,1817 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (код КВЦПЗД – 03.15) кадастровий номер земельної ділянки 3522586600:02:000:0321 із категорії земель житлової та громадської забудови с. Сонячне Кропивницького району Кіровоградської області, терміном користування земельною ділянкою – 10 (десять) років.
 2. Затвердити нормативно грошову оцінку земельної ділянки площею 0,1817 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (код КВЦПЗД – 03.15) кадастровий номер земельної ділянки 3522586600:02:000:0321 із категорії земель житлової та громадської забудови за рахунок земель запасу, що перебувають у комунальній власності с. Сонячне Кропивницького району Кіровоградської області, яка складає 107784 грн. (сто сім тисяч сімсот вісімдесят чотири гривень) 00 копійок.
 3. Приймаючи до уваги проведення земельних торгів без залучення бюджетних коштів з послідуючим відшкодуванням понесених витрат виконавцю земельних торгів на підготовку та проведення земельних торгів переможцем торгів.
 4. Витрати (видатки), здійснені на підготовку лота для продажу на земельних торгах відшкодовуються переможцем земельних торгів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України організатору земельних торгів.
 5. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та оператором електронного майданчика.
 6. Встановити стартову ціну продажу права оренди на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
 7. Визначити умови продажу права оренди на земельну ділянку згідно з додатком відповідно до чинного законодавства, встановивши наступне:

7.1. Стартова ціна лота з продажу права оренди на земельну ділянку 0,1817 га становить 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що складає 12934,08 (дванадцять тисяч дев’ятсот тридцять чотири гривень) 08 копійок.;

7.2. Гарантійний внесок становить 30 % від стартової ціни продажу лота, що складає 3880,22 (три тисячі вісімсот вісімдесят гривень) 22 копійок.

7.3. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки становить 1 % від стартової ціни лота, що складає 129,34 (сто двадцять дев’ять гривень) 34 копійок.

 1. Продати право оренди на земельних торгах у формі аукціону згідно з додатком до цього рішення.
 2. Відділу земельних відносин, комунальної власності, Первозванівської сільської ради:

9.1. Забезпечити організацію та проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки та для проведення земельних торгів організатор земельних торгів укладає з оператором електронного майданчика, підключеного до електронної торгової системи, договір про організацію та проведення земельних торгів.

9.2. Забезпечити оформлення договору оренди земельної ділянки з переможцем аукціону за ціною та на умовах, визначених у додатку до цього рішення.

9.3. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;

9.4. Після укладення з оператором електронного майданчика договору про організацію та проведення земельних торгів через особистий кабінет оприлюднити в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів не пізніше ніж через 90 календарних днів після прийняття рішення, передбаченого частиною четвертою статті 136 Кодексу.

9.5. Гарантійний внесок, сплачений переможцем до початку торгів, зараховується до купівельної ціни права оренди на земельну ділянку.

9.6. Ціна продажу права оренди земельної ділянки, що набута на земельних торгах, підлягає сплаті переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладання відповідного договору оренди земельної ділянки.

9.7. Переможцю земельних торгів провести державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

9.8. У раз відмови учасника-переможця від підписання протоколу земельних торгів, договору оренди земельної ділянки та у разі несплати ним в установлений строк належної суми за придбаний лот, сума гарантійного внеску йому не повертається і результати торгів по цьому лоту анулюються.

 1. Уповноважити голову Первозванівської сільської ради МУДРАК Прасковію Петрівну підписати протокол земельних торгів та укласти з переможцем земельних торгів договір оренди.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, законності, діяльності ради, депутатської етики, регуляторної політики, регламенту, регулювання земельних відносин, містобудування, комунальної власності, промисловості, будівництва, транспорту, енергетики, зв’язку, сфери послуг та житлово-комунального господарства.
Сільський голова Прасковія МУДРАК

Додатки :

Додаток