Зміст

Стратегічний план розвитку Первозванівської об’єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки

20.12.2019

З текстом прийнятої Стратегії розвитку Первозванівської ОТГ можна ознайомитися за посиланням:

Стратегічний план розвитку Первозванівської об’єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки

ЗМІСТ

Перелік таблиць. 4

Перелік скорочень. 5

Вітальне слово голови громади!. 6

  1. ВСТУП.. 7
  2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ.. 8
  3. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ.. 12
  4. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ.. 50

4.1. Сценарії розвитку Первозванівської ОТГ.. 50

Інерційний сценарій розвитку. 50

Модернізаційний сценарій розвитку. 52

4.2. Стратегічне бачення розвитку Первозванівської громади.. 54

4.3. SWOT/TOWS-аналіз Первозванівської громади.. 54

4.4. Висновки та ідентифікація пріоритетів розвитку. 59

  1. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ.. 61

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ   63

Операційна ціль 1.1. Розвиток підприємництва. 64

Операційна ціль 1.2. Залучення інвестицій.. 64

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ В ГРОМАДІ. 64

Операційна ціль 2.1. Розвиток комунальної інфраструктури громади.. 65

Операційна ціль 2.2. Підвищення рівня безпеки в громаді 65

Операційна ціль 2.3. Розвиток соціальної сфери.. 66

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ.. 66

Операційна ціль 3.1. Розвиток туристичного потенціалу громади.. 67

Операційна ціль 3.2. Покращення рівня дозвілля в громаді 67

  1. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ НА 2020– 2022 рр. 68

6.1. Часові рамки і засоби реалізації 68

Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня економічного розвитку громади.. 68

Очікувані результати та показники.. 69

Орієнтовний фінансовий план. 70

Стратегічна ціль 2. Покращення рівня життя в громаді 71

Очікувані результати та показники.. 73

Орієнтовний фінансовий план. 73

Стратегічна ціль 3. Розвиток туристично-рекреаційної сфери.. 74

Очікувані результати та показники.. 74

Орієнтовний фінансовий план. 76

6.2. Припущення та ризики.. 77

6.3. Рекомендації 78

  1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ. 79

7.1. Управління процесом реалізації Стратегії 79

7.2. Процедура моніторингу Стратегії 80

  1. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ. 82

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку до Стратегічної цілі 1. 82

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку до Стратегічної цілі 2. 91

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку до Стратегічної цілі 3  92