Зміст

 
УКРАЇНА
Первозванівська сільська рада
Кіровоградського району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
31/08/2018 с. Первозванівка № 66
Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень та Положення про проведення розрахунків їх відновної вартості на території Первозванівської сільської ради

Відповідно до ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України « Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 (зі змінами та доповненнями), Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 № 127 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень» та з метою визначення відновної вартості зелених насаджень (дерев, кущів) на території Первозванівської сільської ради, що підлягає сплаті при видаленні зелених насаджень або при їх втраті у зв’язку із відведенням земельної ділянки у встановленому порядку юридичним або фізичним особам,

виконавчий комітет Первозванівської сільської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити Порядок видалення зелених насаджень на території Первозванівської сільської ради (згідно з додатком 1).
2. Затвердити Положення про проведення розрахунків по відновній вартості зелених насаджень на території Первозванівської сільської ради (згідно з додатком 2).
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на сільського голову
П.Мудрак.

Сільський голова П. Мудрак

Додатки :

Дод.1 Порядок видалення зелених насаджень на території Первозванівської сільської ради
Дод.2 Положення про проведення розрахунків по відновній вартості зелених насаджень на території Первозванівської сільської ради